Dr. Cem Çağatay Orak

Dr. Cem Çağatay Orak, New York Barosu ve Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Temel çalışma alanları, uyuşmazlık çözümü ile katı regülasyona tabi sektörlerin ürettiği özel hukuk ve kamu hukuku meseleleridir. Bu çerçevede, Devlet mahkemeleri nezdinde görülen idari ve ticari davalarda yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmekte; inşaat, enerji, maden ve altyapı sektörlerinde yapılan yatırımlara ilişkin sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan ve özellikle milletlerarası unsur içeren ihtilafların çözülmesi sürecinde görev almaktadır. Dr. Cem Çağatay Orak milli ve milletlerarası ticari tahkim, yatırım tahkimi ve ilgili mevzuat bağlamında başvurulması gereken mecburi tahkim konusunda da tecrübe sahibidir.


Dr. Cem Çağatay Orak, 20 yıldır yenilenebilir veya konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı enerji santrali kurulum ve işletme sözleşmeleri, enerji ve gaz tedarik sözleşmeleri, geniş çaplı inşaat sözleşmeleri, kamu-özel işbirliği sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişimler, uzun dönemli gelir paylaşım sözleşmeleri, su tedarik sözleşmeleri, katı atık yönetim sözleşmeleri, maden rödovans sözleşmeleri, stratejik işbirliği sözleşmeleri gibi çok taraflı ve çok amaçlı idari ve ticari sözleşmelere ilişkin olarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda verdiği hizmetler arasında enerji, maden, ulaştırma ve altyapı projelerinin geliştirilmesi, inşaatı, işletilmesi ve demobilizasyonunu düzenleyen kamusal izin rejimi ile çevre hukuku konuları önemli yer tutmaktadır.Kayıtlı Olduğu Barolar

 1. New York Barosu
 2. Ankara Barosu

Eğitim

 1. Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Yüksek Lisans
 2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktorası
 3. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Yüksek Lisansı
 4. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans

Yabancı Dil

 1. İngilizce

Dr. Cem Çağatay Orak

Dr. Cem Çağatay Orak, New York Barosu ve Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.
Temel çalışma alanları, uyuşmazlık çözümü ile katı regülasyona tabi sektörlerin ürettiği özel hukuk ve kamu hukuku meseleleridir. Bu çerçevede, Devlet mahkemeleri nezdinde görülen idari ve ticari davalarda yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmekte; inşaat, enerji, maden ve altyapı sektörlerinde yapılan yatırımlara ilişkin sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan ve özellikle milletlerarası unsur içeren ihtilafların çözülmesi sürecinde görev almaktadır. Dr. Cem Çağatay Orak milli ve milletlerarası ticari tahkim, yatırım tahkimi ve ilgili mevzuat bağlamında başvurulması gereken mecburi tahkim konusunda da tecrübe sahibidir.


Dr. Cem Çağatay Orak, 20 yıldır yenilenebilir veya konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı enerji santrali kurulum ve işletme sözleşmeleri, enerji ve gaz tedarik sözleşmeleri, geniş çaplı inşaat sözleşmeleri, kamu-özel işbirliği sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişimler, uzun dönemli gelir paylaşım sözleşmeleri, su tedarik sözleşmeleri, katı atık yönetim sözleşmeleri, maden rödovans sözleşmeleri, stratejik işbirliği sözleşmeleri gibi çok taraflı ve çok amaçlı idari ve ticari sözleşmelere ilişkin olarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda verdiği hizmetler arasında enerji, maden, ulaştırma ve altyapı projelerinin geliştirilmesi, inşaatı, işletilmesi ve demobilizasyonunu düzenleyen kamusal izin rejimi ile çevre hukuku konuları önemli yer tutmaktadır.Kayıtlı Olduğu Barolar

 1. New York Barosu
 2. Ankara Barosu

Eğitim

 1. Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Yüksek Lisans
 2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktorası
 3. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Yüksek Lisansı
 4. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans

Yabancı Dil

 1. İngilizce