Enerji
Petrol ve Doğal Gaz
Su ve Katı Atık Yönetimi
Madencilik ve Değerli Metaller
Altyapı
Ulaştırma
Gayrimenkul
İnşaat ve Mühendislik
Savunma Sanayi
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık


Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

 1. Yatırım Projelerinin Geliştirilmesi
 2. İnşaat Hukuku
 3. İdari ve Çevresel İzinler
 4. Yabancı Yatırım Hukuku ve İnsan Hakları
 5. Çok Taraflı ve Çok Amaçlı İdari Sözleşmeler ile Özel Hukuk Sözleşmeleri
 6. Kamu-Özel Ortaklıkları
 7. Kamu İhaleleri ve İdarelerin Taraf Olduğu Sözleşmeler
 8. Enerji Sektörü Regülasyonu
 9. Maden Sektörü Regülasyonu
 10. Özelleştirme
 11. Genel İdare Hukuku
 12. İdari Ceza Hukuku
 13. Kişisel Verilerin Korunması

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 1. İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Davalar
 2. Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Davaları
 3. Ticari Uyuşmazlıklar ve Ticari Davalar
 4. İş Hukukundan Kaynaklanan Davalar
 5. Beyaz Yaka Suçları ve Yolsuzlukla Mücadele
 6. Milletlerarası Unsurlu Sözleşmelerden Doğan Davalar
 7. Zorunlu Tahkim
 8. Milli (İç) Tahkim
 9. Milletlerarası Ticari Tahkim
 10. Yatırım Uyuşmazlıkları ve Yatırım Tahkimi