Yasal staj ve avukat başvuruları için gerekli olan bilgi ve belgeler ile sağlanması gereken şartlar:

  1. Özgeçmiş
  2. Hukuk lisans programından en az 3,20 akademik ortalama ile mezuniyet
  3. TOEFL sınavından en az 100 veya IELTS akademik sınavından en az 7.0 puan
  4. Akademik veya mesleki dergilerde Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanmış makale, yorum yazısı, içtihat veya kitap incelemesi