Gözde Işıksal Orak

Gözde Işıksal Orak petrol, doğal gaz ve altyapı sektörlerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Bu çerçevede, petrol ve doğal gaz arama ve üretim projeleri ile transit boru hatlarının inşa edilmesi ve işletilmesine ilişkin hukuki meselelerin yanı sıra; söz konusu sektörlerdeki ortak işletme anlaşmaları ve stratejik işbirliği sözleşmeleri konusunda da tecrübe sahibidir. Şirket uyum programları ve iş hukuku da on yılı aşkın meslek hayatı içerisinde üzerine eğildiği konular arasındadır.

Kayıtlı Olduğu Barolar

  1. Ankara Barosu

Eğitim

  1. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans

Yabancı Dil

  1. İngilizce

Gözde Işıksal Orak

Gözde Işıksal Orak petrol, doğal gaz ve altyapı sektörlerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Bu çerçevede, petrol ve doğal gaz arama ve üretim projeleri ile transit boru hatlarının inşa edilmesi ve işletilmesine ilişkin hukuki meselelerin yanı sıra; söz konusu sektörlerdeki ortak işletme anlaşmaları ve stratejik işbirliği sözleşmeleri konusunda da tecrübe sahibidir. Şirket uyum programları ve iş hukuku da on yılı aşkın meslek hayatı içerisinde üzerine eğildiği konular arasındadır.

Kayıtlı Olduğu Barolar

  1. Ankara Barosu

Eğitim

  1. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans

Yabancı Dil

  1. İngilizce